Documente Utile

 1. Simona Maria STĂNESCU, Sorin CACE (coordonatori) (2011). Alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare București‐Ilfov și Sud‐Est, Bucureşti: Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio‐economică CATALACTICA
 2. Raluca POPESCU (2011). Grupurile vulnerabile şi economia socială. Romi şi femei în dificultate.
Manual de intervenţie, București: Asociației pentru Dezvoltare şi Promovare socio‐economică CATALACTICA
 3. BUŢIU, Călina Ana (2013). Determinanţi ai ocupării grupurilor vulnerabile. O perspectivă a furnizorilor de servicii sociale. În Lucian Marina (coord.) Ocupare și incluziune socială, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană pp. 45 – 56
 4. CACE, Sorin; PREOTEASA, Ana Maria; STĂNESCU, Simona, Maria; TOMESCU, Cristina (Coord.) (2011). Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi. Diagnoza factorilor care influențează nivelul de ocupare la populația de romi din România. [Legal and Equal on the Labour Market for Roma Communities] Bucharest: Editura Expert
 5. VOICU, Mălina (Coord.) (2007). Nevoi și resurse în comunitățile de romi. București: Fundația Soros România
 6. MILLEA, Vlad (2013). Perspective ale angajatorilor asupra ocupării grupurilor vulnerabile. In Lucian Marina (coord.) Ocupare și incluziune socială, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp. 83-111
 7. VOICU, Mălina; TUFIȘ, Claudiu D. (Coord.) (2008). Romii – Povești de Viață. București: Fundația Soros România
 8. Consiliul Național de Combatere a Discriminării, (2012). Raport de cercetare: Percepţii şi atitudini privind discriminarea în România, București: TNS CSOP România
 9. TARNOVSCHI, Daniela (Coord.) (2012). Situația romilor în România, 2011. Între incluziune socială și migrație. Raport de țară EU INCLUSIVE. Constanța: Editura Dobrogea
 10. Romani Criss (2013). DARE-Net project: Desegregation and Action for Roma in Education-Network. Report: Roma Children in Segregated Education
Parents and Children Testimonials.
 11. GIURCA, Daniela (2012). Incluziunea romilor din România: politici, instituții, experiențe. Raport de țară EU INCLUSIVE. Constanța: Editura Dobrogea
 12. MOISĂ, Florin; ROSTAS, Iulius, Albert; TARNOVSCHI, Daniela; STOIAN, Daniel; RăDULESCU, Iulian; ANDERSEN, Tania-Ştefania (2012). Raportul societăţii civile asupra implementării Strategiei Naţionale de Integrare a Romilor și a Planului de Acţiune al Deceniului în România. Fundaţia Secretariatului Deceniului de Incluziune a Romilor
 13. Adrian Neculau, Gilles Ferréol (coordonatori) 1996. Minoritari, marginali, excluși Iași: Polirom
 14. Tarnovschi, Daniela (Coord.), Preoteasa, Ana Maria, Șerban, Monica (Authors) 2011. Roma situation in Romania, 2011 – Between social inclusion and migration – Country Report – Romania, Constanța: Editura Dobrogea
 15. Tufis, Claudiu, 2013. Încrederea în instituții. În Valorile românilor. Newsletter, Seria 2013-2014, No. 2, Iunie 2013, Grupul românesc pentru studiul valorilor sociale
 16. Rusu, Horatiu, Tudor, Elena, 2013. Toleranță, intoleranță și atitudini discriminatorii. În Valorile românilor. Newsletter, Seria 2013-2014, Nr. 5, Noiembrie 2013, Grupul românesc pentru studiul valorilor sociale
 17. Voicu, Bogdan, 2013. Încrederea în oameni În Valorile românilor. Newsletter, Seria 2013-2014, No. 1, Mai 2013, Grupul românesc pentru studiul valorilor sociale
 18. Bennett, John, 2010. Proiectul Incluziunea Romilor în Servicii de Dezvoltare Timpurie a Copilului. Raportul Național IRSDTC pentru România, Fundația pentru o Societate Deschisă, Fondul pentru Educația Romilor șli UNICEF
 19. Tufiș, Claudiu, 2011. Sunt românii intoleranți? – analiză a Fundației Soros România realizată pe baza datelor cercetării Religie și comportament religios în cadrul programului Studii Electorale Românești

Archives