Activitati

Scopul și Activitățile proiectului

Proiectul îşi propune să ofere o fundamentare viabilă, bazată pe cercetare, pentru actualele politici şi programe care se adresează integrării profesionale a categoriilor vulnerabile, scopul lui final fiind să faciliteze îmbunătăţirea procesului de integrare a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Proiectul are ca ţintă două grupuri vulnerabile specifice: persoanele cu dizabilităţi şi populaţia de etnie romă.

Realizarea proiectului va începe cu o cercetare comprehensivă a literaturii ştiinţifice şi a bazelor de date privind accesul pe piaţa muncii a adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor de etnie romă. Pentru a desfăşura cele două analize, consorţiumul va folosi bazele de date ale autorităţilor Europene şi naţionale, ale instituţiilor şi organizaţiilor care proiectează şi implementează politicile adresate persoanelor cu dizabilităţi şi celor de etnie romă.

Cu ajutorul metodei de cercetare numită Etnografie Instituţională studiul nostru va investiga apoi experienţa cotidiană a persoanelor vulnerabile care încearcă inserţia pe piaţa forţei de muncă. Interviurile semistructurate cu aceşti subiecţi, ca şi cu membri familiilor lor, vor oferi un punct de pornire pentru cercetări ulterioare.

Pe baza informaţiilor adunate de la reprezentanţii grupurilor vulnerabile, cercetarea se va muta apoi la nivelul organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale specializate. Obiectivul este cercetarea modului în care experienţa personală a persoanelor cu dizabităţi sau roma se integrează în setul de acţiuni şi relaţii instituţionale. În continuare organizaţiile care oferă servicii pentru persoanele care au dificultăţi în relaţia cu piaţa muncii, agenţiile locale de ocupare, autorităţile locale şi angajatorii vor deveni subiecţii ai cercetării; interviurile cu cei care oferă servicii şi oficiali ai autorităţilor locale ca şi documentele utilizate de aceştia vor oferi material de analiză pentru cercetarea noastră.

Pe baza acestor activităţi analizele ulterioare se vor concentra pe identificarea intervenţiilor de succes pentru integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă precum şi pe analiza factorilor care generează acest potenţial de succes al respectivelor intervenţii.

Conform scopului principal al proiectului, etapa următoare vizează integrarea rezultatelor cercetării în cadrul politicilor actuale şi a practicilor utilizate în acest domeniu. Pentru a asigura un transfer eficient al cunoaşterii teretice către practică, am ales să colaborăm cu trei grupuri ţintă: politicieni, practicieni şi membri ai comunităţii academice prin sesiuni de formare, publicaţii şi sesiuni de informare.

Pe parcursul întregii desfăşurări a proiectului vom disemina rezultatele obţinute printre cei mai relevanţi beneficiari, în scopul obţinerii unui feed-back permanent.