Rezultate

Rezultatele proiectului

Program conferinta TCSS 2015

Book of abstracts TCSS 2015

Rezultatele aşteptate ale proiectului includ:

– 10 Rapoarte de cercetare (câte 5 pentru fiecare grup vulnerabil studiat – persoane cu dizabilităţi şi roma),

– 8 articole ştiinţifice publicate în reviste indexate în cel puţin 3 baze de date,

– 2 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate ISI,

– 1 carte publicată într-o editură de prestigiu, o conferinţă internaţională (Incluziune Socială şi Oportunităţi Egale),

-1 curs post-universitar pentru profesioniştii implicaţi în integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă.