Legislatie si documente utile

Documente utile

 

Ocuparea forței de muncă

Legislație

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare (MO nr.776 din 12 decembrie 2013), actualizată conform OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, publicată in MO nr. 486/30.06.2014;

HOTĂRÂREA Guvernului nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior – MO nr. 449 din 19 iunie 2014;

Site-uri utile

mmuncii.ro – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

anofm.ro – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

europa.eu/eures – Portalul European pentru Mobilitatea Foreței de Muncă

Protecția persoanelor cu dizabilități

Legislație

Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame ;

Legea nr.221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame ;

Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi http://www.un.org/disabilities/;

Site-uri utile

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-sociala/ppd – Direcția pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

http://www.un.org/disabilities/ – Secretariatul Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Organizației Națiunilor Unite)

http://www.disability-europe.net/ – Academic Network of European Disability Experts

Respectarea drepturilor persoanelor de etnie romă

Legislație

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.frame ;

Legea 612 din 13 noiembrie 2002 pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de catre Romania a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, in conformitate cu art. 14 din Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, adoptata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965;

Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasiala sau etnica;

Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de munca si conditiile de munca

Lege nr. 33 din 29 .04.1995, pentru ratificarea Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, incheiata la Strasbourg la 1.02.1995

Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala 1950

Conventia-Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale

Declaratia Universala a Drepturilor Omului12.1948

Carta ONU 1945

Site-uri utile

http://www.anr.gov.ro/ – Agenția Națională pentru Romi

http://www.cncd.org.ro/ – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

http://ec.europa.eu/justice/ – Direcția Generală Justiție din Cadrul Comisiei Europene