Post vacant – iunie 2015/ Vacant position – June 2015

In cadrul proiectului “EQUAL – Cercetare calitativa privind integrarea porfesionala a categoriilor vulnerabile”, Universitatea de Vest din Timisoara angajeaza personal suport pentru asistență la întocmirea raportului de activitate de teren derulată în cadrul pachetului nr. 4 de activități prin asigurarea transcrierii în limba română a unui număr de aproximativ 55-60 de interviuri.

Within the project „E-QUAL – Qualitative Research on Professional Integration of vulnerable categories”, The West University of Timisoara hires support personnel for the assistance in the elaboration of the research report on the field investigations undergone in the WP4 package of activities, by transcribing an approximate no. of 55-60 interviews.

Durata contractului este de 3 luni, incepand cu 1 iunie 2015, cu program part-time de aprox. 4 ore/zi.

The duration of the contract is of 2 months, starting with July 1st 2015, with a part-time program of approx. 4 hours/day.

Scrisorile de intentie / solicitarile de detalii suplimentare se pot transmite la adresa teodor.alexiu@e-uvt.ro

Expression of interest / requests for further details should be sent to the following e-mail address: teodor.alexiu@e-uvt.ro


Archives