Posturi vacante – decembrie 2015/ Vacant positions – december 2015

In cadrul proiectului “EQUAL – Cercetare calitativa privind integrarea porfesionala a categoriilor vulnerabile”, Universitatea de Vest din Timisoara angajeaza asistent cercetare (1 post) si personal suport (4 posturi) pentru facilitarea intervievarii unor reprezentanti ai institutiilor publice/organizatii neguvernamentale, selectate pentru analiza modelelor de success în incluziunea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile. Interviurile se vor derula in judetele Arad, Bihor, Iași, Maramureș și municipiul București.

Within the project „E-QUAL – Qualitative Research on Professional Integration of vulnerable categories”, The West University of Timisoara hires assistant researcher (1 position) and support personnel (4 positions) for the facilitation of research interviews with representatives of public institutions/ NGOs selected for the analysis of the successful models in the labour market inclusion of vulnerable groups. The interviews will be conducted in the following counties: Arad, Bihor, Iași, Maramureș and Bucharest

Candidații trebuie sa detina experienta in cercetare, implementarea de proiecte si pograme de interventie si dezvoltare sociala pentru persoane cu dizabilitati si comunitati Roma.

The candidate has to hold experience in research, the implementation of projects and programs of intervention and social development for disabled persons and Roma communities.

Durata contractelor variază între 1 și 3 luni, în funcție de numărul de unități de analiză desemnate spre evaluare. Contractele vor demara la 1 ianuarie 2016.

The duration of the contracts varies between 1 and 3 months, depending on the number of units undertaken for analysis. All contracts will start in January 1st 2016.

Scrisorile de intentie / solicitarile de detalii suplimentare se pot transmite la adresa teodor.alexiu@e-uvt.ro

Expression of interest / requests for further details should be sent to the following e-mail address: teodor.alexiu@e-uvt.ro