Despre noi

Despre noi

Proiectul va fi implementat printr-un parteneriat între două universităţi publice acreditate: Universitatea de Vest din Timişoara, România şi Universitatea Nordland din Bodø, Norvegia.

Cercetarea se va desfăşura în România, dar analiza şi interpretarea rezultatelor vor fi realizate prin colaborare româno-norvegiană. Aceasta va oferi posibilitatea transferului de cunoaştere, metode şi tehnici de cercetare între cele două ţări.

Prezentarea partenerilor din cadrul proiectului

Universitatea de Vest din Timișoara, Liderul de parteneriat în cadrul proiectului

Universitatea de Vest din Timisoara are o structură puternic orientată spre cercetare, fiind una dintre cele mai importante instituții de cercetare din țară. UVT găzduiește trei institute de cercetare (două dintre acestea fiind legate de tema proiectului – Institutul Român pentru Educația Adulților, Institutul de cercetare socio-politică), două platforme de cercetare, douăsprezece centre naționale de cercetare (dintre care cinci sunt legate de tema proiectului - Centru interdisciplinar de studii de gen, Centru de studii şi cercetări psihologice din Timișoara, Centru de cercetare a interacțiunii copil- părinte (CICOP),  Centru de cercetare in management si schimbare organizațională CEMASO, Centrul Est-European pentru cercetare în economie și afaceri ) și treisprezece centre de cercetare regionale.

Strategia de dezvoltare a Universității de Vest din Timișoara cuprinde trei direcții majore care sunt legate de tema proiectului și vor beneficia de rezultatele sale.

Prima direcție strategică constă în oferirea de servicii educaționale de înaltă calitate,  proiectul oferind din acest punct de vedere o sursă solidă și actualizată de informații pentru dezvoltarea de cursuri pentru studenții de la departamentele de Sociologie și Asistență Socială.

A doua direcție strategică a UVT urmărește dezvoltarea de inițiative de cercetare. Proiectul și rezultatele sale vor contribui la dezvoltarea cercetării sociale în UVT.

A treia linie strategică importantă a UVT, care va beneficia de pe urma proiectului se referă la dezvoltarea relației dintre Universitate și societate.

Date de contact pentru Universitatea de Vest din Timișoara

Adresa : Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, cod poștal 300223, județul Timiș, România

Telefon: +40-(0)256-592111

Fax: +40-(0)256-592310

Email: secretariat@e-uvt.ro

Web-site : www.uvt.ro

Date de contact pentru echipa de proiect din partea Universității de Vest din Timișoara

Adresa : Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, cod poștal 300223, județul Timiș, România, biroul 605D

Telefon: +40-(0)256-592331

Email: info@e-qual-see.ro sau teodor.alexiu@e-uvt.ro

Persoana de contact : Conf. Dr. Teodor Mircea ALEXIU, Manager de proiect

Universitatea din Nordland – Partener 1 în cadrul proiectului

 Universitatea din Nordland colaborează cu diverse instituții și organizații naționale și internaționale, precum și cu partenerii locali și regionali. Activitățile de cercetare sunt strâns legate de programele de studii ale universității, astfel permițând ca temele predate să fie de ultimă oră și bazate pe cercetare. Universitatea implică toate facultățile sale în derularea de cercetare multi- și interdisciplinară, în următoarele domenii tematice: Inovare și spirit antreprenorial, Bio-economică, Managementul durabil al resurselor, Profesia de cadru didactic și Servicii pentru asigurarea bunăstarăă, Servicii și comerț și dezvoltare a societății în Nordul Îndepărtat.

Infrastructura de cercetare de la Universitatea din Nordland include din 2008 un birou al UE, care este finanțat din fonduri de dezvoltare. Scopul principal este de a intensifica activitățile de cercetare finanțate prin programele de cercetare ale Uniunii Europene de la Universitatea din Nordland și în județul Nordland, în general.

Facultatea de Științe Sociale de la Universitatea din Nordland este unul dintre cele mai mari centre din Norvegia pentru educație și cercetare în domeniul științelor sociale. Facultatea dispune de cercetători activi în discipline cum ar fi: sociologie, antropologie, istorie, jurnalism, științe politice, asistență socială și psihologie. Cercetările efectuate la facultate sunt puse în aplicare sub formă de proiecte aplicate și trans- disciplinare. Mai multi cercetatori de la Facultatea participă în rețele internaționale de cercetare. Facultatea de Științe Sociale și Institutul de Cercetare Nordland cooperează îndeaproape pe diverse tipuri de proiecte de cercetare.

Personalul didactic și de cercetare este format din 60 de titulari și 10 bursieri cu burse de cercetare. Printre temele de cercetare și domenii de cercetare abordate sunt: Servicii sociale pentru persoanele cu handicap, servicii de reabilitare , prestațiile sociale pentru copii și tineri ( de protecție a copilului ), Metode în pedagogie socială, Gen, etnie și imaginea de sine, Abandonul școlar și planificarea carierei, Alocarea resurselor naturale, Drepturile popoarelor indigene, istoria județului Nordland, perioada războiului rece, administrarea Municipală, managementul resurselor umane, comportamentul politic și de prezența la vot la alegeri și etica de presă.

 Date de contact pentru Universitatea din Nordand

Adresa : Bodo, Universitetsalléen 8049, Nordland, Norvegia

Telefon: +47 7551 7200

Email: postmottak@uin.no

Web-site : www.uin.no

Date de contact pentru echipa de proiect din partea Universității din Nordland

Adresa : Bodo, Universitetsalléen 8049, Nordland, Norvegia

Telefon: +47 755 17631

Email: info@e-qual-see.ro sau Johans.Tveit.Sandvin@uin.no

Persoana de contact : Prof. Dr. Johans Tveit Sandvin, Coordonator echipă cercetare P1