Conferinta de lansare a proiectului in Romania

Conferința de lansare din România

Universitatea de Vest din Timișoara, 31.10.2014

 

Conferința de lansare a proiectului din România a fost organizată la sediul Universității de Vest, cu participarea a 27 de persoane. Participanții au fost reprezentanți ai instituțiilor publice și private care au ca arie de activitate incluziunea pe piața muncii sau sprijin social pentru persoanele de etnie romă sau persoanele cu dizabilități, cadre didactice ale Universității de Vest și membrii ai echipei de implementare a proiectului.

În cadrul conferinței au fost realizate două prezentări: o prezentare generală a proiectului (obiective, activități și rezultate) susținută de către domnul conferențiar Teodor Mircea Alexiu, și o prezentare mai specifică, referitoare la oportunitățile de colaborare ale Universității de Vest cu partenerii săi socili în contextul implementării proiectului, susținută de doamna Loreni Baciu.

 

Susținerea grupurilor consultative pe problematica integrării persoanelor de etnie romă / persoanelor cu dizabilități

31 Octombrie 2014

 

După conferința de lansare a proiectului, au fost organizate în paralel două grupuri consultative, participanții fiind împărțiți pe zone de interes: incluziunea persoanelor de etnie romă și incluziunea persoanelorcu dizabilități.

Ambele grupuri consultative au avut ca obiectiv evaluarea concluziilor preliminare dezvoltate de echipa de cercetare în urma analizei realizate în cadrul Activității 1.

Astfel, unul din grupurile consultative s-a focusat pe compatibilitățile și incompabilitățile dintre cadrele legislative naționale și europene cu privire la integrarea profesională a persoanelor cu  dizabilități, cu participarea a 13 persoane.

Cel de-al doilea grup consultativ s-a concentrat pe analiza compatibității dintre politicile europene și românești adresate incluziunii socio-profesionale a persoanelor de etnie romă, cu participarea a 13 persoane de asemenea.

În cadrul celor două evenimente echipa de cercetare a prezentat concluziile preliminare a celor două rapoarte de analiză a politicilor, urmărindu-se primirea unui feedback din partea participanților, ca specialiști activi pe problematică. Dezbaterile și concluziile din cadrul grupurilor consultative au fost incluse în cele două rapoarte de cercetare.